arşiv

0, 2010 için arşiv

Bebek eşi (plasenta) ve kordon nedir görevleri nelerdir ?

Pazar, 14 Mar 2010 Comments off

Plasenta, bebekle anne arasında kan alış­verişini sağlayan, gebelik sırasında bebek­le birlikte gelişen bir dokudur. Bebek an­neden besin, oksijen ihtiyacını plasenta yolu ile alır. Bebekten giden kirli kan da plasenta aracılığı ile temizlenir ve bebeğe temizlenmiş olarak geri döner.

Bebeğin atıkları plasenta yolu ile an­ne dolaşımına ge­çer.
Kordon ise bebekle plasenta arasında bağlantıyı sağlar, bebekten giden ve bebe­ğe gelen ana damadan bir arda içerir.
devamını oku…

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Suların erken gelmesi durumunda ne yapılır ?

Cumartesi, 13 Mar 2010 Comments off

Normalde miadında gebelerde doğum sancıları başladıktan sonra sular sonradan gelir. Miadına yakın gebelerde bazen do­ğum eylemi başlamadan, ağrılardan önce, bebeği çevreleyen zarlar yırtılır ve sular gelir. Bebeği, vajina mikroplarından koru­yan zarlar yırtıldığından bebek enfeksiyo­na yakalanma riskine girer. Bu yüzden su­lar, ağrı olmadan gelmişse, vakit geçiril­meden gebe hastaneye yatırılmalı ve 24 saat geçmeden doğum yaptırılmalıdır. Çünkü 24 saatten sonra enfeksiyon riski başlar. Miadına uzak olan daha küçük ge­belik haftalarında  ise ağrı olmadan sızıntı halinde su geliyorsa bebeğin anne  karnın­da su miktarı da yeterli ise, bazı önlemler alınarak miadına yaklaşması beklenebilir.

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

NST ve ÇKS nedir

Cumartesi, 13 Mar 2010 Comments off

NST, “Nonstres test” kelimelerinin baş harflerini kullanarak yapılan kısaltmadır. Bebeğin, anne karnında iken ve doğum ağrılarının stresi altında değilken, yeterli oksijeni alıp almadığını kontrol etmek için yapılan bir testtir. Bebeğin anne karnında sıkıntıda olup olmadığını gösterir. Bu iş için, özel bir alet kullanılır. Bu aletin iki alıcısı vardır. Biri bebeğin kalp atışlarını diğeri ise rahmin kasılmalarını alete akta­rır. Daha sonra bu veriler, bir kağıda kay­dettirilir.
devamını oku…

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Doğum ağrıları başladıktan ne kadar sonra doğum gerçekleşir ?

Cumartesi, 13 Mar 2010 Comments off

Doğum ağrıları, doğumun yaklaştığının habercisidir, ama çoğu insanın zannettiği gibi ağrı başlar başlamaz doğum hemen gerçekleşemez. Bu yüzden ağrılar başla­dığında panik yapmaya gerek yoktur.

Bunun yerine ağrıların ne kadar sıklıkla geldiği ve geldiğinde ne kadar süre devam ettiği tespit edilip doğum hekimine haber verilmelidir.

Doğum ağrıları düzenli ara­lıklarla gelir ve geldiğinde bir müddet devam eder ve sonra bir dinlenme arası verir. Bu arada gebe hiç ağrı hissetmez. Sonra ağrı, yine tekrarlar.

Doğum ağrıları ilk başladı­ğında önce seyrek gelip kısa sürer, daha sonra doğuma yaklaştıkça sıklaşır ve uzun sürmeye başlar. Başlangıçta ağrılar 40-50 dakikada bir gelip 15-20 saniye sürerken, doğuma yakın 5-10 daki­kada bir gelip 45-60 saniye sürmeye baş­lar. Ağrıların sıklaşması doğumun yaklaş­tığının belirtisidir.

İlk doğumlarda ağrının başlamasıyla doğumun gerçekleşmesi arasında geçen süre ortalama 12-16 saati bulabilirken, birden fazla doğum yapmışlarda bu süre ortalama 6-8 saattir.

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Çatı darlığı nedir

Cumartesi, 13 Mar 2010 Comments off

Doğumun geçekleşmesi için rahim kasla­rının kasılıp bebeği doğum kanalına itme­si gerekir. Doğum kanalı, yumuşak doku­dan oluşan doğum kanalı, bir de kemik­lerden oluşan doğum kanalı olmak üzere ikiye ayrılır. Çatı derken kemiklerden olu­şan doğum kanalı kastedilmektedir. Bazı kadınların çatısı, bebeğin buradan geçe­rek doğuşuna uygun genişlikte iken, bazı kadınlarda bu kanal, dar olabilmektedir. Bu darlığın dercesine göre doğumun da zorluk derecesi değişmektedir.

İleri derece darlıklarda normal olarak haz­neden doğum (vajinadan doğum) müm­kün olamamaktadır. Böyle durumlarda se­zaryenle doğuma başvurulur.

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Sezaryenle doğumu gerektiren durum­lar nelerdir ?

Cumartesi, 13 Mar 2010 Comments off

-Bebeğin başının annenin  çatısına göre iri olması (baş-çatı uyumsuzluğu)
-Çatı darlığı
-Bebeğin makat kısmıyla gelmesi

(Ters duruş)
-Bebeğin yan veya çapraz durması
-Bebeğin eşinin (plasenta), erken ayrılıp ciddi kanamaya sebep olması
-Bebeğin eşinin (plasenta), başın önünde yerleşmiş olması
-Kordon veya kol sarkması
-Annenin ciddi tansiyon yüksekliği,
-Annede, gebeliğin acilen sonlandırılmasını gerektiren; kalp hastalığı, kanser gibi ciddi bir hastalığın mevcut olması…
-Aniden bebeğin kalp atışlarının bozul­ması, bebeğin anne rahminde sıkıntıya girmesi

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Gebede kansızlık varsa

Cumartesi, 13 Mar 2010 Comments off

Gebelerde kansızlık (anemi) genelde de­mir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Demir eksikliği anemisi dışında, başka se­beplerle de kansızlık oluşabilir, fakat bun­lar nadir olarak görülür.

Demir eksikliği anemisi genelde demirin beslenmede yetersiz alımı sonucu ile olu­şur.
Bazen de adetlerle fazla kan kaybı, kadın­larda demir eksikliğini oluşturur. Bu ka­dınlar gebe kaldıklarında, gebeliğe kan­sızlık sorunu ile başlarlar. Gebelikte kan hacminde artış olur. Kanın su miktarı kan hücrelerine oranla daha fazla artar, yani kan sulanması oluşur. Ayrıca çocuğun kan yapımı için gereken demir de annenin de­mir depolarından verilir. Tüm bu olayların sonucunda, gebelik ilerledikçe kansız­lık sorununa sıkça rastlanır.

Bu yüzden 14. haftadan itibaren gebe­lere demir içeren ilaçlarla takviye yapı­lır.
Demirden zengin gı­dalarla (kırmızı et, karaci­ğer, yumurta, üzüm, yeşil mercimek, nohut v.b.) birlikte bol C-vitaminli meyvelerle beslenme önerilir. Çünkü C-vitamini besinlerdeki demirin bağırsaklar­dan emilimini arttırır.
devamını oku…

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Üçlü tarama testi nedir

Cuma, 12 Mar 2010 Comments off

Üçlü tarama testi, kromozom bozukluğu nedeni ile oluşan, zeka geriliği ile birlikte bir çok anomali ile seyreden iki hastalık: Trizomi -18 ve Down Sendromunu ve zeka geriliği olmadan bebeğin omurgasında kapanma kusuru ile seyreden Spina Bifıda olarak adlandırılan hastalığı tarama amacı ile uygulanan bir testtir.

devamını oku…

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Gebelik ile ilgili genel bilgiler – 1

Cuma, 05 Mar 2010 Comments off

Gebelikte burun kanamaları neden olur ?
Gebelikte burun kanamaları burun da­marlarının duvarlarının incelmesine bağlı ortaya çıkabilir. İlerleyen gebelik ayların­da ise, ani tansiyon yükselmesinin bir be­lirtisi olabilir. Bu yüzden gebelikte bu­run kanaması ile karşılaşıldığında ilk fVajjua önce gebe­nin tansi­yonu öl­çülmelidir. Tansiyon normal ise bir Kulak-Burun-Boğaz Uzmanından yardım alın­malıdır.

Gebeliğin başlarında ara sıra hissedilen hafif kasık sancıları, ne manaya gelir ?
Bu sancılar, rahimin büyümesine bağlı sancılardır. Arada sırada, gelip geçici ka­rakterdedir. Fakat bazen düşük tehdidin­de, başlangıçta bu tür ağrılar oluşabilir. Bunun ayrımı için, mutlaka gebeler he­kimleri ile görüşmelidir.

devamını oku…

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:

Gebelikte kabızlığa karşı neler yapıl­malı

Cuma, 05 Mar 2010 Comments off

Gebelikte sık karşılaşılan sorunlardan biride kabızlıktır.

Gebelikte rahmin bebeği rahat taşıması için plasentadan kana salgılanan hormon, rahim kaslarının gevşek kalmasına sağlar. Bu sırada vücudun düz kas içeren tüm or­ganlarında da bu gevşeme etkisi ortaya çı­kar. Aynı zamanda büyüyen rahime yer açılması için mide ve bağırsaklar, yukarı doğru itilir ve sıkışık bir yerde doğumun sonuna kadar beklemek zorunda kalırlar. Bu etkiden dolayı sindirim sisteminin ça­lışması yavaşlar ve zorlanır.. Bunun sonu­cu olarak, gebelik ayları ilerledikçe özel­likle yemek sonraları hazımsızlık ve karın­da şişme ve karın ağrısı gibi gaz şikayetle­ri, mide yanmaları ve kabızlık ortaya çıkar.
devamını oku…

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:
mum