arşiv

0, 2011 için arşiv

Melodram Hakkında Bilgi – Melodramın Tarihçesi

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

Melodramın tanımı ve tarihsel gelişimini incelemeden önce bir kelime olarak ‘melodram’ın ne anlam ifade ettiğini bilmek faydalı olacaktır. Kelime kökenine baktığımızda, Fransızca bir kelime olan “melodram”ın Yunanca şarkı anlamına gelen “melos” ve oyun anlamına gelen “dram” kelimelerinden türetildiği görülmektedir. Bu bileşik kelimenin anlamı ise fazla heyecanlı dram’dır. Bu dramda intikam, ihanet ve cinayet hüküm sürer. Melodram için, “en kestirme yoldan seyirciyi etkilemek amacıyla en kolay çarelere başvuran olağanüstü durumlar, olağanüstü rastlantılar, çapraşık olaylar düzenleyen; basit, kaba çizgilerle karakter çizmeye kalkışan, ahlak dersi çıkarmaya uğraşan bir tür” tanımlaması da yapılmıştır. Melodram “müzik eşliğinde okunan dizeler anlamına” da gelmektedir. Melodram terimi ilk olarak İtalya’da 17. yüzyılda yaygınlaşmaya başlayan müzikli dramlar için kullanılmıştır. Gelişimini devam ettiren melodram, 18. yüzyılın sonunda Fransa’da burjuva dramının yanında, hem yeni klasik trajediden hem de aşırı duygusallaşarak yozlaşmış burjuva dramından çıkan bir tür ‘halk dramı’ olarak da tanımlanmıştır. Çağdaş tiyatroda hareketli ve duygusal olaylar üstüne kurulmuş, sürekli olarak dokunaklı etkilerden yararlanan oyun türü olarak tanımlanmaktadır. Kökleri tiyatroya uzanan melodramın ortaya çıkışı ve gelişmesi de elbette tiyatro yoluyla olmuştur. Melodram, Batı tiyatrosunda gerçek yaşamda olamayacak bir olay örgüsü içinde erdemli kişilerin kötülerin elinden çektikleri acıları anlatan ve erdemin zaferiyle sona eren duygusal dram olarak tanımlanmıştır.
devamını oku…

Categories: Dökümanlar Tags:

Hasan Sabbah ve Suikast Timi

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

amanın tarih yazıcıları yaşadıkları çağ için “Bu dünyayı Nizam-ül Mülk yönetti, Ömer Hayyam yorumladı ve Hasan Sabbah korku saldı” olarak anlatırlar. Ben bu başlık altında, dönemlerine damgalarını vurmuş adamlardan Hasan Sabbah ve Fedailerini anlatmaya çalışaçağım…

İlk olarak Hasan Sabbah’ı tanıyalım. Bu isimle ilk karşılaşmamı lisedeki tarih derslerinde oldu. Onu, o zamanlar İran bölgesinde Selçukluların başına musallat olan bir Şii lider olarak tanıdım. Bu isim her zaman bana sempatik geldi, bir de orası var. Neyse…

Hasan Sabbah kimine göre -yandaşlarına- çok büyük bir önder, kimilerine göre ise kötülüklerin kralıydı. Ama gerçek olan birşey varsa o da yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir şahsiyetti. Hasan Sabbah’ın yapmak istediği, bulunduğu yerden tüm dünyaya korku salmak ve yönetmekti. Bunu yapmak için de kendisine körü körüne bağlı adamların olması gerektiğini düşünüyordu. Bu adamları elde etmek için ise inanılmaz bir plan yapmıştı.
devamını oku…

Categories: Dökümanlar Tags:

Türkmenistan Hakkında Bilgi – Türkmenistan Tarihi

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

Türkmenler, altıncı yüzyıldan itibaren Göktürklerin idaresinde toplanan Türk kabilelerinden bir kısmı gibi kendi aralarında birlik kurarak Tula-Selenga ırmakları bölgesinde Dokuz-Oğuz kağanlığını meydana getirdiler. Göktürk kağanlığının; Kutluğ tarafından 682’de ikinci defa kurulmasından sonra Göktürkler hakimiyetlerini kabul etmeyen Türkmenler üzerine yürüdüler. Tula Irmağı kıyısında yapılan savaşta Türkmenler yenildiler. Fakat, Göktürklerin hakimiyetini kabul etmediler.

İlteriş Kağan, Türkmenler üzerine birçok sefer daha düzenledi ve Baz Kağanı öldürdü. Türkmenlerin merkezi Ötüken ve çevresini ele geçirdi. Bu yenilgi karşısında İlteriş Kağan’ın hakimiyetini kabul etmek mecburiyetinde kalan Türkmenler, Göktürklerin Kırgız Seferine katıldılar. Daha sonra Göktürklere isyan eden Türkmenler birçok savaşta mağlup olunca Çin taraflarına göç ettiler.

Bir müddet sonra yurtlarına döndüler. Uygurlara yardım ederek Göktürklerin yıkılmasını sağladılar. Türkmenler, Uygur Devletinin dayandığı başlıca boylardan biri oldu. Fakat zaman zaman Uygurlara karşı da isyan etmekten geri durmadılar. Uygurların yıkılmasından sonra batıya göç ederek Sir Derya (Seyhun) kıyılarına ve onun kuzeyindeki bozkırlara yerleştiler.

Türkmenler onuncu asırdan itibaren göçebe hayatı yanında yerleşik bir hayat sürmeye de başladılar. Bu asrın başlarında Oğuzlar, Maveraünnehr çevresine yerleşip Yabgu denilen hükümdarların idare ettiği bir devlet kurdular. Türkmenlerin bu sırada başşehirleri Sir Derya kıyısındaki Yeni Kent idi. Yabgu Devleti zamanında Türkmenler Üçok ve Bozok diye ikiye ayrıldılar.
devamını oku…

Categories: Dökümanlar Tags:

Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR MUYUZ?
Varlığımızı kanıtlamada, dış dünya ile bağlantımızı kurmada konuşmanın bize sunduğu olanaklardan yararlanırız Acaba bu olanakları gerektiği gibi kullanabiliyor muyuz? Nasıl konuşuyoruz? Konuşma güçlüğü çekiyor muyuz?

Konuşma güçlüğü çekip çekmediğimizi, düşünce ve duygularımızı rahatça anlatıp anlatamadığımızı, karşımızdakilerle doğal bir iletişim kurup kuramadığımızı anlayabiliriz Konuşurken hangi türden yanlışlıklar yapıyoruz? Söylemek istediklerimizi tam verebiliyor muyuz?

Konuşma sırasında yaptığımız yanlışların ayrımına varamayız Bunları ancak karşımızdakiler, bizleri dinleyenler bilebilir Belki amacımızı tam karşılayacak uygun sözcükleri seçemiyor, aşınmış kullanımdan düşmüş sözcükler seçiyoruz Belki el, kol, yüz hareketlerimizi bedensel davranışlarımızı konuşmanın akışına uyduramıyoruz

Hiç birimizin konuşması tıpatıp birbirine benzemez Çünkü düşünsel ve dilsel yetkinleşmemiz tam bir özdeşlik göstermez Bunda yetiştiğimiz, içinde bulunduğumuz toplumsal ortamın da payı büyüktür

Konuşma güçlüğü çekiyor muyuz? Aşağıdaki sorular, bunu anlamamızda bir ölçüde yardımcı olabilir:

Söylediklerimi karşımdakiler kolayca anlayabiliyor mu?

Düşüncelerimi açık ve etkili bir biçimde belirtebiliyor muyum?

Sözcükleri söylerken kolayca anlayabiliyor mu?

Sesimi, duygu ve düşüncelerimi besleyecek, zenginleştirecek bir yönde kullanabiliyor muyum?

Tekdüze mi, yoksa canlı ve hareketli bir biçimde mi konuşuyorum?

Konuşurken bakışlarımı beni dinleyenlere yöneltiyor muyum?

devamını oku…

Categories: Dökümanlar Tags:

Nasıl Başarılı Olunur ekitap indir

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

Nasıl Başarılı Olunur?

Kendinizi, öğrencilerinizi, çalışma arkadaşlarınızı başarıya motive etmekte zorlanıyor musunuz?
Başarılı olmak için neler yapılabilir?

185 nükteli hikaye, yüzlerce uygulanabilecek kuralı bir arada bulunduran bu çalışmanın size faydası olacağı inancındayım.
Kuralların ve hikayelerle anlatılmak istenenlerin hepsini uygulamanız gerekmiyor.
Başarılı olmak için içlerinden uygulayabileceklerinizi seçerek uygulamanız yeterli.
basar.chm adlı dosyadır

devamını oku…

Categories: Dökümanlar, ekitap - ebook indir Tags:

Akbank Kredi Ekspres Avcılar Şubesi

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

Akbank Kredi Ekspres Avcılar Şubesi

Banka Adı Akbank T.A.Ş.
Şube Adı Kredi Ekspres Avcılar
Adresi Marmara Cad. Yıldız İş Hanı No 18
Şehir İstanbul
İlçe/Semt Avcılar
Telefon 212- 509 02 01
Faks 212- 509 31 53
Categories: Genel Tags:

Diksiyon Çalışmaları Hakkında Bilgi

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

Diksiyon Çalışmaları
1- Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış.
2-Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler?
3-Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili.
4-Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.
5-Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın,kapı gıcırdatıcılardan mısın?Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.
6-Çatalcada topal çoban çatal yapıp çatal satar,nesi için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar?Kârı için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar.
7-Üç tunç tas kayısı hoşafı.
8-Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse,dört deryadan dört dert,dört dergahtan dört dev çıkar.
9-Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı.
10-Zaman saman satar, saman zaman satar.
11-Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel.
devamını oku…

Categories: Dökümanlar Tags:

Garanti Bankası Sarıgazi Şubesi

Pazartesi, 31 Eki 2011 yorum yok

Garanti Bankası Sarıgazi Şubesi

Banka Adı Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube Adı Sarıgazi
Adresi Ankara Cad. No 23 Sarıgazi
Şehir İstanbul
İlçe/Semt Sultanbeyli
Telefon 216- 621 07 97
Faks 216- 621 36 60
Şube Kodu
Categories: Genel Tags:

Ateşleme sistemlerinin Çalışma Prensibi Nedir

Pazar, 30 Eki 2011 yorum yok

5.1 Giriş
Araç üzerinde bulunan ateşleme sisteminin amacı; buji yardımı ile kıvılcımı çaktıracak yüksek gerilimli akımın elde edilmesi yanında, bu akımı ateşleme sırasına göre silindirlere dağıtmak ve motorun değişen devir ve yük koşullarına göre de kıvılcım çakma zamanını ayarlamaktır.Ancak ateşleme sisteminin görevi kıvılcım oluşturmaktan ibaret değildir. Bu kıvılcım ateşlemeyi yapmaya yeterli enerjiye sahip olmasının yanında motorun değişen çalışma koşullarına göre de uygun anlarda kıvılcım oluşturması gerekir ve bu değişken çalışma koşullarına göre de avans sistemleri kullanılmaktadır.

Son yıllarda elektronik ve tam elektronik ateşleme sistemleri hızlı bir gelişme göstererek gittikçe yaygınlaşmış ve klasik ateşleme sisteminin yerini almıştır. Teori kısmında klasik ateşleme ve elektronik ateşleme sistemlerinin çalışma prensipleri açıklanacaktır.

5.2 Teori
5.2.1 Ateşleme sistemlerinin Çalışma Prensibi

5.2.1.1 Bataryalı Ateşleme Sistemi: Ateşleme siteminde bataryadan bir primer akım, anahtardan, ateşleme bobini ve platin üzerinden şasiye akar. Bu akım ateşleme bobini içerisinde ateşleme enerjisi depolayan bir manyetik alan oluşturur. Bobinin şarj süresi kam açısı tarafından belirlenir. Bu da plastik kayıcı vasıtasıyla platine kumanda eden kamın tipi ile belirlenir. Ateşleme zamanında (kapama süresinin sonunda) platin açılır ve böylece primer akımı kesilir. Bu durumda manyetik alan çöker ve primer ile sekonder sargıda bir gerilim indüklenir. Sekonder bobin sarım sayısı primere göre 100 kat daha fazla olduğundan sekonder bobinde indüklenen gerilim primer gerilimden “S1/S2=V1/V2” formülüne göre yaklaşık 100 kez daha büyüktür. Formülümüzde S1, primer bobinin sarım sayısı, S2 sekonder bobinin sarım sayısı, V1 primer bobine uygulanan gerilim mikrtarı, V2 ise sekonder bobinde elde edilen gerilim miktarıdır. Sekonder gerilim (yüksek gerilim) ateşleme için kullanılır ve bujinin merkez elektroduna iletilir. Gerili yeterince yüksek ise hava aralığı iletken olmaktadır ve yüksek gerilim buji tırnak boşluğundan enerji kıvılcım olarak atlar. Primer bobinde manyetik alanın çökmesiyle yaklaşık 300-400 V arasında bir gerilim indüklenir.

devamını oku…

Categories: Dökümanlar, Otomobil Tags:

Wilbur Smith Kimdir – Wilbur Smith Biyografisi

Pazar, 30 Eki 2011 yorum yok

Kitapçıya gittiğinizde, ‘Bestseller’ bölümünde Stephen King, Agatha Christie, Dan Brown gibi isimlerin yanında bir başkasını daha görürsünüz; Wilbur Addison Smith.
9 Ocak 1933 tarihinde Zambiya, Güney Afrika’da dünyaya gelen Wilbur Smith, hayata ölümcül bir hastalıkla başladı. 1,5 yaşındayken beyin humması (ansefalit) teşhisi konulan Smith’in iyileşmesi, ailesi için sürpriz oldu ama esas sürpriz, akıl sağlığının da yerinde olmasıydı; zira beyin humması, kişinin zekasında geriliğe yol açabiliyordu.
3 yaşına gelen Wilbur, 10 futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlıklı bölgeyi oyun alanı bellediyse de her daim çekindiği babasının küçük Smith üzerindeki baskısı, oyun alanını dar ediyordu.

“Babam kuralcı ve nemrut bir adamdı. Sevimsizdi, huysuz ve ketumdu. Onu ancak 50 sene sonra, onu ‘Tanrı’ gibi görüp, korktuğum dönemin üzerinden 50 sene geçtikten sonra anlayabiliyorum.”

Annesinin uyku öncesi anlattığı masallar, dedesinin savaş anılarıyla büyüyen Smith, masal ve hikayelerin çekiciliğine borçlu olduğunu söylediği edebiyat ilgisini o zamanlarda keşfetmiş, kendini okumaya vermişti. Eline geçen her şeyi okuyan Smith, yine babası ile karşı karşıya gelecekti. Kitaplara kaptırmak istemediği oğluna yasak ve kurallar getirdi. Babasından gizli okumaya devam eden Smith, bir arkadaşının yatılı okula gideceği haberi üzerine, ailesine yatılı okula gitmek istediğini söyledi. Evden başka bir yerde kalacağı için dilediğini yapabilecek kadar özgür olacağını zanneden Smith, okuldaki ilk haftasında yanıldığını anlayacaktı.
devamını oku…

Categories: Genel Tags:
mum