ana sayfa > Sağlık Bilgileri > Beklenen doğum tarihi nasıl hesapla­nır

Beklenen doğum tarihi nasıl hesapla­nır

Perşembe, 25 Şub 2010

Beklenen doğum tarihi, son adet tarihinin ilk günü esas alınarak hesaplanır. Bu yüz­den kadınların adet günlerini takvime işa­retlemeleri çok önemlidir.

Gebelik süresi, yapılan gözlemlerde orta­lama 280 gün olarak bulunmuştur. Bu sü­re 40 hafta veya 9 ay 10 güne karşılık gel­mektedir.
Beklenen doğum ta­rihi hesaplanırken tak­vimde son adet tarihin­den sonraki 40. haftaya denk gelen gün bekle­nen doğum tarihi ola­rak belirlenir. Beklenen doğum tarihinden 15 gün öncesi veya 15 gün sonrası da normal doğum müddeti içinde ka­bul edilir. Yani normal doğum tarihi 38. haf­ta ile 42. haftalar arasıdır.

38. haftadan önce olan doğumlara erken (prematür) doğum denir. Beklenen do­ğum tarihi geldiği halde doğumun ger­çekleşmemesine de miad aşımı denir.

Categories: Sağlık Bilgileri Tags:
yorumlar kapalı.
mum