ana sayfa > Dökümanlar > izcililik hakkında bilgi – izcilik metodları nelerdir

izcililik hakkında bilgi – izcilik metodları nelerdir

Çarşamba, 09 Kas 2011 yorum ekle yorumlara git

İZCİLİK METODLARI

1) İzcilik Değerleri (İdealleri): İzcilik idealleri izci andı, izci türesi ve parolalarında belirlenmiştir. İzci de bu idealler doğrultusunda daha iyi bir insan olmayı dener. İzcilikte saptanmış olan hedefler yüksektir. İzci olan genç bu hedeflere erişirken neler yaptığını da kontrol eder.

2) Oba Sistemi: Oba, izcilikteki ilk demokratik ve en küçük örgütlü birimdir. Genç bir grup üyesi olmayı, grup içinde yaşamayı ve vatandaşlığın gerektirdiği sorumluluklara katılma konusunda çok çeşitli deneyimleri oba da kazanır. Oba metodu izcilerin bir biri ile demokratik ilişkiler geliştirmesini ve küçük gruplar içinde kendi kendilerini eğitme olanağını verir.

3) Açıkhava Etkinlikleri: İzcilik programı açıkhava etkinliklerine yer verecek şekilde hazırlanmıştır. İzci olan genç böylece sorumluluğu paylaşmayı ve diğerleri ile birlikte yaşamayı öğrenir. İzcilik dört duvar dışında yapılan bir çok çalışmayı kaynaştırıcı niteliktedir.

4) Terfi Ettirmek (Sınıf Çalışması): İzcilik; izcilere terfi ettirme aracılığı ile bir kısım aşılabilecek engeller ve yükselinebilecek basamaklar dizisi sunar. İzci de kendi terfisini planlar ve her zorluğun üstesinden gelebilmek için atacağı her adımı programlar. Burada elde edeceği her başarı için ödül alır. Böylece genç kendine güven kazanır. İzci sorumluluk almayı, bir üst noktaya çıkmanın ve başarmanın hazzını da bu sistemde yaşar.

5) Liderlik Gelişimi (Fırsatı): İzcilik programı gençlere liderliği öğrenme ve deneme için fırsatlar verir. Her izci hem kendi başına, hem de obasıyla birlikte liderlik yapabileceğini izcilik içinde öğrenir. Gençyaşıtı olanları temsil etmeyi, haklarını savunmayı, onların liderlik rollerini kabullenmeyi öğrenir. Böylece geleceğin iyi vatandaşı olmanın temel taşlarını atmış olur.

6) Kişisel Gelişme: Tüm bireyler gibi genç büyürken izcilik içindeki çalışmalar aracılığı ile kendi hedeflerini planlamayı ve programlamayı öğrenir. İzcilik çalışmaları içinde genç iyilik yapma fikri ile kendi kişisel gelişimine katkıda bulunur. Genç kendine ve çevresine iyilik yaparak büyür. Bu tek başına başarılı bir gelişmenin temeli olamaz. Bunun yanında liderlerle birlikte izciliğin amaçları doğrultusunda neler yaptığını da gözden geçirmelidir

İzcilik; izcilik çalışması içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Dünya İzcilik Federasyonu tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

İZCİ İZCİLİĞİN TEMEL İLKELERİ TÜRESİ
1) ALLAH’a ve vatana karşı görevler. Bu sözler belli bir dinin gerektirdiği bir deyiş değil, evrensel bir gücün kaynağı olan yaşamın ruhsal değerlerinin ortaya çıkarttığı bir zorunluluktur.

2) Başkalarına karşı görevler. İzcilik tek başına var olmak demek değildir. İzcilik, doğası gereği katılmayı, birleşmeyi gerektiren toplumsal bir etkinliktir.

3) Kendine karşı görevler. İzcilik; sorumluluk alan , ölçülü, kendini anlamış bireyde insanlık duygusunu harekete geçirir.

4) İzcilik hem and hem de türeyi içerir. Her izci bunu incelemeli ve kişisel olarak bağlılık duymalıdır.

5) İzcilik din, dil, ırk,soy farkı gözetmeksizin toplumun tüm üyelerine rehberlik eden, ilkeleri, amacı ve metodu olan bir etkinliktir.

6) İzcilik gönüllülük ister, hiç kimse izciliğe katılması için zorlanamaz.

7) İzcilik politikadan uzak öğretici bir olgudur; hiç bir siyasi partiyi veya kuruluşu temsil etmez, edemez. İzcilik ancak toplumuna ve ulusuna yapıcı bir yardım biçimi olabilir.

8) İzcilik demokratik bir yapıya sahiptir.

9) İzcilik, emir vermekten çok dinlemek, rehberlik etmek, henüz olgunlaşmamış gencin gerçek dünyasına saygı duymaktır.

10) İzcilik, kişinin inandığı ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirilmesinin öğrenildiği bir yaşam biçimidir.

11) İzcilik bağımsız olmayı öğretir.

12) İzcilik informal bir eğitimdir.

13) İzcilik oba(ekip) sistemini kullanır, obalar engelleri yenmede kişinin içindeki kıvılcımı yok edebilecek zararlı etkenleri ortadan kaldırmada bir güvencedir. Oba aynı zamanda sayısal bir güvence demektir. Karışıklığı önler, demokrasiyi güçlendirir.

14) İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, aktif ve sorumluluk taşıyan gençler olarak yetiştirmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar.

15) İzcilik gencin kendini tanımasına yardımcı olur.

16) İzcilik aktiftir; toplumda ulusunda veya uluslararası topluluklarda etkili rol oynamayı öğretir.

17) İzcilik doğa ile bütünleşmeyi sağlar.

18) İzci lideri açık fikirlidir, hayal gücünün kullanımını teşvik eder.

19) İcilik değişkendir, asla uzun süreli olarak hareketsiz kalmaz. İzciler hareket ederler. Aktiftirler, izciler izleyici değildir.

20) İzcilik dünyanın heryerinde içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre değişen ve toplumun gereksinimlerine göre hizmet veren bir olgudur.
1997 Kütahya LTK Notlarından..
İZCİ TÜRESİ

1) İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.
2) İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
3) İzci, başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olur.
4) İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
5) İzci, herkese karşı naziktir.
6) İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
7) İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
8) İzci, tutumludur.
9) İzci cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
10) İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İZCİ SELAMI ve ANLAMI
Sağ el başparmağının serçe parmak üzerine konması ve diğer üç parmağın bitişik ve dik tutularak omuz hizasına getirilmesiyle verilir.Üç türlü izci selamı vardır.
1) Küçük selam : Dirseğin ve omuzun 45° lik açı yapmasıyla verilen selama “küçük selam” denir.
2) Büyük selam: Dirseğin ve omuzun 90° lik açı yapmasıyla verilen selama “büyük selam” denir. Bayrak ve yemin törenlerinde bu selam kullanılır.
3) Kep selamı: Başta kep varken verilen selama denir. İşaret parmağının bere veya kepe değdirilmesiyle verilir.
İşaret parmağı:Tanrıya ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime.
Orta parmak: İzcilik türesine uyacağıma.
Yüzük parmağı: Başkalarına herzaman yardımda bulunacağıma.
Serçe parmak: Küçüklerin büyüklere olan saygı ve sevgisi.
Baş parmak: Büyüklerin küçükleri sevip koruması.
Serçe ve baş parmağın oluşturduğu halka: Tüm dünya izcilerinin kopmaz bir bağ olduğunu anlatmaktadır.

İZCİLİĞİN AMACI
Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türkiye İzcileri Yönetmeliği, İzci Andı ve Türesi ışığında, İzcilik çalışmalarına katılan gençlerin;
İzcilik teşkilatına katılan çocuk veya gencin; Karakterli iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip
Kanun, nizam ve emirlere uyan saygılı ve disiplinli
Başkalarını düşünen
Halka hizmet etmekten zevk duyan
Yurduna, milletine bağlı bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu
Kendisi için lüzumlu el maharetine sahip
Kendine güvenen sorumlu işler almaya hazır ve istekli
Sıhhatli olan ve olumlu düşünen
Tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan
Bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır

İZCİLİĞİN KURUCUSU
Robert Stephenson Smyth d. 22şubat 1857, Londra, İngiltere – ö. 8 Ocak 1941, Nyeri, Kenya 1899 – 1902 Güney Afrika Savaşı sırasında 217 gün süren Mafeking savunmasıyla ulusal kahraman olan ingiliz subayı. Daha sonra Boy Scouts ve Girl Guides adlı izci örgütlerinin kurucusu olarak ün kazanmıştır. İngiliz subayı olan Baden Powel korgeneralliğe kadar yükselmiştir ve Aids to Scouting (1899 İzcilik İçin Yardımcı Bilgiler) adlı askeri ders kitabını erkek çocukları orman yaşamı konusunda eğitmek için kullanıldığını öğrenen Baden Powell, Dorset a bağlı Poole açıklarındaki Brown Sea adasında bir deneme kampı kurdu.

(1907). Önerdiği izci hareketi için bir taslak hazırladı. İzci oymakları İngiltere nin her yanına yayılmaya başladı. Bu oymaklarca kullanılmak üzere 1908 de Scouting For Boys (1908 Erkekler İçin İzcilik) adlı kitabı yayınlandı. Tüm zamanını izcilere ayırmak için 1910 da ordudan emekliye ayrıldı.

Aynı yıl kız kardeşi Agnes ile (1858 – 1945) birlikte Girl Guides adlı kız izci örgütünü kurdu. (ABD de 1912 den sonra Girl Scouts). Karısı Lady Olave Baden Powell ında (1889 – 1977) bu örgütün gelişmesinde büyük katkıda oldu. 1916 da 11 yaşın altında erkek çocuklar için Wolf Cubs (ABD de Cubs Scout; Yavrukurt) örgütünü kuran Baden Powell, Londra da ki I. Uluslar Arası İzci Eğlentisinde (1920) dünya izci başkanı ilan edildi.

Baden Powell 1922 de Baroned, 1929 da Baron oldu. Son yıllarını sağlık nedenleriyle Kenya da geçirdi. Yaşam öyküsünü Lessons Of Life Time (1933 Tüm Bir Yaşamdan Dersler ) adıyla yayımlandı.

Categories: Dökümanlar Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız
mum