ana sayfa > Dökümanlar > Menemen Olayı

Menemen Olayı

Cuma, 11 Kas 2011 yorum ekle yorumlara git

Menemen Olayı !

Derviş Mehmet isminde bir yobaz ve altı silahlı arkadaşı 23 Aralık 1930
günü Menemen’e gelmişler ve camiye girerek üzerinde dini ibareler
yazılı bir bayrakla, camide bulunanları ve merakla cami önüne
toplananları, kendileriyle birlik olmaya davet etmişlerdir. Derviş
Mehmet halka hitap ederek; “Ey Müslümanlar, ne duruyorsunuz; Halife
Abdülmecit hududa geldi, Sancak-ı Şerif çıktı, gelin altında
toplanalım, şeriat isteyelim” diye bağırmıştır.
Gösteriler ve tekbirlerle dini ibareler bulunan bayrağı Hükümet Konağı
önündeki meydana dikmişlerdir. Toplanan halkı dağıtıp bu yobazları
yakalamaya mesleği öğretmen olan Yedek Asteğmen Kubilay Bey’in askeri
müfrezesi görevlendirilmiştir. Kubilay Bey, şakilere nasihatta
bulunarak; yaptıklarının hatalı, sakıncalı ve kötü bir şey olduğunu
belirterek vazgeçmelerini ve dağılmalarını söylemiştir. Şakiler buna
mavzer kurşunu ile cevap vermişlerdir. Kubilay Bey kendisini korumak
için tabancasını çekmiş ise de, bir kurşunla yaralanarak yere düşmüş ve
gözleri dönmüş canilerden biri, yaralı Kubilay Bey’in üstüne atılarak
boğazından kesip başını gövdesinden ayırmıştır. Bu arada Hasan adlı
fedakar bir mahalle bekçisini de şehit etmişlerdir.

Olay yerine yetişen askeri birlik ve jandarmalar şakilerin teslim
olmalarını istemiştir. Bu isteği reddeden yobazlar ateşle karşılık
vermişlerdir. Çatışma sonucu Derviş Mehmet ve iki arkadaşı vurularak,
ikisi de yaralı ele geçirilmiştir. Diğer ikisi de iki gün sonra
yakalanmıştır. Araştırma sonucu; olayın bölgesel bir nitelik
taşımadığı, organize bir şebekenin düzenlediği, Cumhuriyet’i yıkmak
amacını güden irticai ve siyasi bir hareket olduğu ortaya çıkmıştır.
Bunun üzerine Hükümet, Menemen ilçesi ile Manisa ve Balıkesir illerinde
bir ay süre ile sıkıyönetim ilan etmiştir. Yakalananlar muhakemeleri
sonunda ağır cezalara çarptırılmışlardır.

Olaydan hemen sonra Atatürk, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa’ya 28 Aralık 1930 günü
bir taziye telgrafı göndererek, Cumhuriyet’e karşı suikast tertipleyen
mütecavizleri lanetlemiş ve Kubilay Bey’i görevini yapan şehit olarak
takdirle anmıştır. Atatürk; “Hepimizin, dikkatimiz, bu meseledeki
vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkıyla yerine getirmeye
matuftur. Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkureci
muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile
Cumhuriyet’in hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”
demiştir..

Categories: Dökümanlar Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız
mum