ana sayfa > Dökümanlar > Statik kesintisiz güç kaynağı

Statik kesintisiz güç kaynağı

Çarşamba, 28 Eyl 2011 yorum ekle yorumlara git

Statik kesintisiz güç kaynağı
Statik Kesintisiz güç kaynağı tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür. Bunlar; şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran doğrultucu, akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran evirici ve bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan akü grubudur.

Şebekeden çalışma anında AC-DC-AC dönüşümü yaparlar ve kesinti halinde çıkışı akü grubundan beslerler. On-Line, Line-Interactive ve Off-Line tipi statik Kesintisiz güç kaynakları mevcuttur. Off-Line tipi Kesintisiz güç kaynakları genellikle küçük güçlerde üretilirler. Çünkü şebeke kesintilerde yükü akü grubuna alması sırasında yüksek güçlerde sorunlar yaşanabilir. On-Line sistemler için böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü yük sürekli olarak AC-DC-AC dönüşümü yapılarak beslenmektedir. Şebeke kesintilerinde herhangi bir kesinti yoktur. Bu yüzden On-Line sistemler yüksek güçlerde sorunsuzca kullanılabilir.

Statik Kesintisiz güç kaynağında yapısal nedenlerle ortaya çıkan, şebekeye yönelik harmonik salınımlar ve giriş güç faktörüne yönelik olumsuz etkiler, yeni nesil Kesintisiz güç kaynaklarında azaltılmıştır. Bu amaçla, özellikle büyük güçlerdeki yeni nesil Kesintisiz güç kaynaklarında 12 Darbeli Doğrultucular, ve Giriş Harmonik Filtreleri ön plana çıkmış, ayrıca PFC (Power Factor Correction) devrelerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.

Akü grubunun şarj yönetiminde ise akülere zarar vermemek için akım sınırlama, yüksek gerilim koruması, ortam sıcaklığı ve akülerin özel çalışma karakteristiklerinden faydalanılarak akülerin kullanım ömürleri arttırılabilir. Statik Kesintisiz güç kaynağı, yükleri aküler üzerinden beslemek ve bu amaçla AC çıkış gerilimi üretmek için kullanılan evirici kısmı, dinamik Kesintisiz güç kaynağından farklı olarak, her zaman statik teknolojiye dayalıdır. Özellikle On-Line sistemlerde güncelliğini koruyan PWM (Puls Width Modulation), AC sinüs çıkış elde etmek için en yaygın yöntem olarak kullanılır.

IGBT kontrol tekniklerindeki son gelişmeler sayesinde, günümüzde %100 dengesiz yükler için çıkış faz kaymaları, gerilim değişim oranları asgariye indirgenmiş olan statik eviriciler kullanılmaya başlanmış ve bu tür ayrıntılarda avantajlı konumda olan dinamik eviricilerle rekabet edebilecek düzeyde yüksek güçlü statik Kesintisiz güç kaynakları ortaya çıkmıştır.

Statik Kesintisiz güç kaynağını oluşturan bu temel kısımlara ek olarak, diğer tüm Kesintisiz güç kaynakları için de geçerli olan, kontrol paneli ve kontrol yazılımları da, hem Kesintisiz güç kaynağının teknolojik düzeylerini ortaya koyan, hem de kullanıcıyla doğrudan ilgili olan unsurlardır. Özellikle On-Line Kesintisiz güç kaynakları açısından önemli diğer unsurlar ise; yükü şebekeye aktarmaya yarayan Statik By-Pass Anahtarı giriş, çıkış ve DC bara filtreleri olarak sıralanabilir.

Statik Kesintisiz güç kaynağı tipleri

Kesintisiz güç kaynağı temel olarak üç çeşide ayrılırlar. Bunlar;
– Eviricinin sürekli devrede olduğu beklemesiz olarak çalışan On-Line Kesintisiz güç kaynakları

- Eviricinin sadece şebeke arızası durumunda yükü beslediği beklemeli olarak çalışan Stand-By (Off-Line) Kesintisiz güç kaynakları

- Şebeke etkileşimli olarak çalışan Line Interactive Kesintisiz güç kaynakları

Stand-By (Off-Line) Kesintisiz güç kaynağında şebekede enerji bulunduğu sürece yük şebekeden beslenir, ancak evirici hazır bekletilir ve şebekede enerji kesildiği anda devreye girerek yükü beslemeye devam eder. Stand-By Kesintisiz güç kaynağı tercih edilirken şebeke kesintisi durumunda devreye girme süresi en kısa olan tercih edilmelidir. Daha çok tek kullanıcılı sistemler için uygundur.

On-Line Kesintisiz güç kaynağında ise şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir. Şebekede enerji olduğu sürece hem aküler şarj edilir, hem de şebeke ile aynı frekansta çalışan evirici yardımıyla yük beslenir. Şebekede kesinti olması durumunda aküden aldığı enerjiyi yüke aktarır. Yükün bu biçimde beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması Kesintisiz güç kaynağı çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir.

On-line sistemler, motor-jeneratör uygulamaları gibi dengesiz frekansın sorun olduğu alanlarda da kullanılabilir. Ayrıca aşırı yüklenme, aşırı ısı, kısa devre gibi Kesintisiz güç kaynağı üzerinde oluşan herhangi bir arıza durumunda yük Statik Anahtarlar üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılır. En iyi çıkış On-Line sistemlerde elde edilir. Çünkü şebeke arıza durumu hariç daima AC-DC-AC dönüşümü ile yüke enerji sağlar. Çıkış bu yüzden Of-Line ve Line-Interactive sistemlerinden daha iyidir.

Line Interactive Kesintisiz güç kaynağında şebeke varken evirici pasiftir ve bu durumda şebeke gerilimini regüle eden kısım ve aküler şarj birimi aktiftir. Akü grubu ve evirici kısmı, şebeke enerjisi kesildiğinde devreye girer ve aküler üzerinden yükü besler. Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır.

Şebeke hatası oluştuğunda Statik Aktarım Anahtarı açılır ve güç akışı akülerden kesintisiz güç kaynağı çıkışına doğru akmaya başlar. Çıkışa bağlı olan düşük anahtarlama geçişi özellikli regülasyon sistemi sayesinde gerilim düzenlemesi sağlanır ve gerçek düşük şebeke geriliminde (Brownout) de kesintisiz güç kaynağının çalışması sağlanır. Aksi halde kesintisiz güç kaynağı anahtarlarının aküden çalışma durumuna geçirilir. Bu durum kesintisiz güç kaynağı’nın çok zayıf şebekelerde de çalışabilmesine imkan vermektedir.

Categories: Dökümanlar Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız
mum